MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH – KONKURS 2017

Projekt na koncepcję Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, który dotyczył adaptacji kompleksu dawnego aresztu śledczego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie na potrzeby nowej placówki.

Środek ciężkości naszego projektu zdecydowaliśmy się zlokalizować w miejscu szczególnie tragicznie naznaczonym w epoce komunizmu, której poświęcone ma być nowe Muzeum – w Pałacu Cudów. Budynek Pałacu – w przeciwieństwie do pozostałych obiektów muzealnych, przeznaczonych do starannej konserwatorskiej modernizacji – proponujemy pozostawić w formie reliktu, zachowanego w stanie obecnym, jako „świadka historii”, bez działań renowacyjnych, które – w naszym odczuciu – zmniejszyłyby siłę oddziaływania tego budynku jako symbolu odbywających się tu kaźni.

Budynek otoczony będzie lustrem wody, oddzielającym go symbolicznie od życia toczącego się na terenie muzeum i kryjącym strefę, w której miały miejsce egzekucje. Przy budynku Pałacu Cudów zaprojektowaliśmy główne założenia przestrzenne nowego kompleksu – obniżony względem poziomu ulicy zielony plac – Skwer Pamięci z Murem Pamięci i główne wejście do Muzeum, prowadzące z tego placu do podziemnego holu.

W przedstawionej koncepcji zrezygnowaliśmy z budowy nowych kubatur nadziemnych, dążąc do jak najlepszego wyeksponowania terenu przyległego do Muzeum od strony ulicy. Zależało nam na stworzeniu przestrzeni, która stanie się częścią żywej tkanki miejskiej, zachowując jednocześnie charakter stosowny do historii miejsca, którego konkurs dotyczy. Decyzja ta uzasadniona jest także chęcią uzyskania jak największych ogólnodostępnych przestrzeni zewnętrznych na potrzeby planowanych uroczystości, oraz przestrzeni spacerowych o spokojnym i kontemplacyjnym nastroju.

Ponadto, lokalizacja holu wejściowego w części podziemnej w pobliżu ulicy Rakowieckiej pozwala zapewnić wygodne wejście do obiektów muzealnych i powiązać je z projektowanym w budynku 15 i przyległej części podziemnej Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym oraz pozostałymi częściami zespołu.

WIĘCEJMNIEJ
2017